Helena Vogelnik, dr.dent.med.

Zobozdravstvena služba ZDSB

Vuković Peter, dr. dent. med. spec. pedontolog

Zobozdravstvena služba ZDSB

Milena Oblonšek, mag.zdr.nege.

Zobozdravstvena služba ZDSB

Bogdana Korošec, zobna asistentka

Zobozdravstvena služba ZDSB

Vuković Peter, dr. dent. med. spec. pedontolog

Zdravstvena postaja Poljčane

Lazar Aleksić, dr.dent.med.

Zdravstvena postaja Poljčane

Manca Kavalar Kreševič, dr.dent.med.

Zdravstvena postaja Pragersko