White space
02 843 27 38, 051 736 019
White
White
ponedeljek: 7:30-14:30
torek: 7:30-14:30
sreda: 13:00-20:00
četrtek: 7:30-14:30
petek: 7:30-14:30

Spoštovani,

s sklepom vlade in preklicem Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je ponovno možno opravljati vse vrste zdravniških pregledov.

Zaradi upoštevanja protiepidemskih ukrepov nekaterih preiskav še vedno ne bo mogoče opraviti.

Za vse naročila pregledov prosim pišite na elektronski naslov: dmdps [at] zd-sb.si

Obvezna priloga naročila je izpolnjen vprašalnik o zdravstvenem stanju pacienta.

S spoštovanjem,
Jernej Hren, dr. med.,
specialist medicine dela, prometa in športa


NAVODILA ZA DELODAJALCE IN DELAVCE

Z sprejemom Protokola za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času

razglašene epidemije, so delodajalci dolžni poiskati visoko rizične tesne kontakte bolnikov s COVID-19.

Preberite razlago in sledite navodilom novih ureditev karanten na domu.

https://www.nijz.si/sl/nova-ureditev-karanten-na-domu

Delavce je potrebno obvestiti o Priporočilih za ravnanje v karanteni na stalnem/začasnem naslovu, delavec jih je dolžan upoštevati, ko je odrejena karantena kot tudi, ko gre za delo v izolaciji na delovnem mestu.

Za dodatne informacije smo na voljo preko telefonske številke 051 736 019 ali 02 843 27 38, ali preko e-pošte dmdps [at] zd-sb.si .                    

Jernej Hren, dr. med.
spec. med. dela, prometa in športa


Samoplačniško testiranje s hitrimi testi -  za podjetja 

V ZD Slovenska Bistrica je mogoče opraviti samoplačniško testiranje za virus SARS-CoV2 (novemu korona virusu)  hitrim antigenskim testom. 

V kolikor ste bolni svetujemo, da test na novi korona virus opravite brezplačno z napotitvijo osebnega zdravnika.

Vsem podjetjem, ki bi želela zaposlene napotiti na hitri test na novi koronavirus svetujemo, da se pred napotitvijo zaposlenih na test o ciljih testiranja, smiselnosti in pogostosti testiranja posvetujejo s svojim pooblaščenim izvajalcem medicine  dela

Odvzemi brisov se bodo izvajali na vstopni točki ZD Slovenska Bistrica. Testiranje bo možno le ob predhodnem naročilu na tel št. 02 843 27 38 ali elektronskem naslovu  dmdps [at] zd-sb.si .

Cena testiranja je 15,00 € (vključuje odvzem, sporočanje izvida preko SMS sporočila, vnos izvida v CRPP) in se poravna pred izvedbo brisa.

V kolikor je potrebno izpolniti še dodatne obrazce (potrdila) o testiranju je cena testa 20,00 €.

Testiranje je možno ob dovolj velikem številu testov izvesti tudi na terenu, cena testa na terenu je odvisna od oddaljenosti lokacije in števila opravljenih testov.


Odmor med delom v dopoldanskem času od 11:00 do 11:30 ure in v popoldanskem času od 17:00 do 17:30 ure

Zaradi organizacije dela in priprave pacienta na pregled pri zdravniku je potrebno 
predhodno naročanje. 

Kontaktna oseba: ga. Anja Fišer, dipl. med. sestra

 • osebno v ordinacijskem času
 • na telefon 02/ 843 27 38 ali 051/736019 v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 12.00 do 14.00 ure, ob sredah od 18.00 do 19.00 ure.
 • elektronski naslov: dmdps [at] zd-sb.si
 • po pošti na naslov: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, MDPŠ, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica 

 

Ponudba storitev Dispanzerja medicine dela, prometa in športa 
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica


Zdravstveni pregledi:

 • predhodni preventivni zdravstveni pregledi pred zaposlitvijo
 • obdobni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev
 • pregledi kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij in voditelje čolnov
 • obdobni preventivni zdravstveni pregledi voznikov amaterjev vseh kategorij
 • obdobni preventivni zdravstveni pregledi poklicnih voznikov vseh kategorij
 • predhodni in obdobni zdravstveni pregledi nekategoriziranih športnikov (amaterji)
 • zdravstveni pregledi za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja
 • zdravstveni pregledi za vodstvene in vodilne kadre ("menedžerski" pregledi)
 • zdravstveni pregledi za vodenje brezpilotnih zrakoplovov


Cenik pregledov voznikov:

 • pregled za voznika A, B, F, G in/ali H je 39,00 €, dijaki in študentje imajo 10% popust = 35,00€
 • pregled voznika C, D in/ali E kategorije 120,00 €
 • pregled voznika , podaljšanje, starost nad 80 let 90,00 €

Ostale storitve, potrebne za pregled za opravljanje ponovnega izpita po odvzemu vozniškega dovoljenja (A, B, C, D, E) se obračunajo na točko 2,50€.

Ocene tveganja:

 • analize tveganja in zdravstvene ocene delovnih mest
 • sodelovanje pri izdelavi in posodabljanju ocene tveganja in izjave o varnosti
 • analize in zdravstvene ocene del, nalog in opravil delavcev
 • humanizacija in oblikovanje delovnega procesa - ergonomija delovnega mesta


Preventivna cepljenja proti:

 • gripi,
 • klopnem meningoencefalitisu,
 • pnevmokoku
 • humanimi papiloma virusi (HPV)
 • hepatitisu B, A+B in
 • tifusu.


Opis dejavnosti:

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa (DMDPŠ) izvaja preventivno zdravstveno varstvo delavcev, nepoklicnih in poklicnih voznikov motornih vozil ter nekategoriziranih športnikov (amaterji).

Za delodajalce, ki so z ZD Slovenska Bistrica sklenili pogodbo o strokovnem sodelovanju, opravlja naloge pooblaščenega zdravnika v skladu z 20. čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu:

 • sodeluje pri ocenjevanju tveganja na delovnem mestu v delovnem okolju,
 • seznanja delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu ter opravlja naloge zdravstvene vzgoje delavcev,
 • ugotavlja in proučuje vzroke za nastanek poklicnih bolezni ter bolezni v zvezi z delom,
 • opravlja preventivne zdravstvene preglede delavcev v skladu s posebnimi predpisi,
 • sodeluje pri izvajanju zdravstvenega varstva poklicno obolelih delavcev,
 • ugotavlja vzroke za nastanek delovne invalidnosti ter predlaga ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje, sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri ustreznega dela,
 • delodajalcu predlaga ukrepe za utrjevanja zdravja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare,
 • delodajalcu svetuje in predlaga ukrepe za optimalizacijo poteka delovnega procesa,
 • vodi evidence in zbira podatke v skladu s posebnimi predpisi.

Preiskave fiziologije in ergometrije dela v dispanzerju medicine dela, prometa in športa ZD Slovenska Bistrica:

 • elektrokardiografija (EKG) - preiskava električnega potenciala srčne mišice, 
 • cikloergometrija - preiskava zmogljivosti srčnožilnega sistema,
 • spirometrija - preiskava zmogljivosti dihalnih poti,
 • testiranje vida na blizu, daleč, Goldman, barvni in globinski vid, fuzija in forija
 • nyktometrija - preiskava vida v mraku, 
 • perimetrija - preiskava vidnega polja, 
 • audiometrija (ADG) - preiskava sluha, 
 • bitermalni frekvenčni vestibulogram - preiskava vzdraženosti aparata za ravnotežje notranjega ušesa
 • antropometrija z oceno prehranjenosti - ITM.

INFORMACIJE IN NAPOTKI:

Zaradi organizacije dela, zdravstvene preglede opravljamo na osnovi predhodnega osebnega ali telefonskega dogovora: (02) 8432 738.

V primeru, da zdravnik, ki opravlja preventivne zdravstvene preglede ni sodeloval pri oceni tveganja, prosimo delodajalce da napotnici priložijo oceno tveganja za ustrezno delovno mesto.

Za predhodni oziroma usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled prosimo, prinesite s seboj:

 • napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled (obrazec: Obr. l.203a - prosimo delodajalca naj jo natančno izpolni, podpiše in žigosa), oziroma
 • napotnico za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (obrazec: Obr. l.203b - prosimo delodajalca naj jo natančno izpolni, podpiše in žigosa),
 • veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),
 • potrjeno zdravstveno izkaznico,
 • očala, ali kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane,
 • druge medicinske pripomočke, če jih uporabljate,
 • vozniško dovoljenje, če se zaposlujete ali delate kot voznik,
 • prosimo, pridite tešči; če ste sladkorni bolnik, prinesite s seboj diabetični karton,
 • izvide specialističnih pregledov, če z njimi razpolagate in bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti,
 • odločbo ZPIZ Slovenije o delazmožnosti (invalidi II. in III. kategorije),
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku).

Za predhodni zdravstveni pregled kandidata za voznika motornih vozil, ali za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja prosimo, prinesite s seboj:

 • veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),
 • vozniško dovoljenje - če podaljšujete veljavnost vozniškega dovoljenja ali ste kandidat za voznika druge kategorije,
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku),
 • očala oziroma kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane; v tem primeru prosimo, prinesite s seboj izvide okulista.

Za preiskavo zmogljivosti srčnožilnega sistema (cikloergometrijo) prosimo, prinesite s seboj:

 • športno obleko in obutev (primerno za kolesarjenje), brisačo, tekočino za rehidratacijo (voda, izotonični napitki ipd.),
 • medicinske izvide (ali kopije izvidov) dosedanjega zdravljenja srčnožilnih ali bolezni dihalnih poti, izvide ev. predhodnih obremenitvenih preiskav,
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku)
 • zdravila, ki so Vam predpisana.


Z veseljem pričakujemo Vaš obisk, zahvaljujemo se za Vaše zaupanje in sodelovanje.

White