White space
02 843 27 46 ; 041 611 193
White
White
ponedeljek: 7:30-14:30
torek: 12:30-19:30
sreda: 7:30-14:30
četrtek: 7:30-14:30
petek: 7:30-14:30

 
Odmor med delom v dopoldanskem času od 10.30 do 11.00 ure in v popoldanskem času od 15.30 do 16.00 ure

Ob prvem pregledu potrebujete:

  • kartico zdravstvenega zavarovanja,
  • napotnico izbranega pediatra,
  • materinsko knjižico in fotokopije vseh izvidov.

 

Naročanje:

  • osebno v ordinacijskem času
  • na e-naslov: narocanje.razvojna [at] zd-sb.si
  • po pošti na naslov: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Razvojna ambulanta, Partizanska ulica 30, 2310 Slov. Bistrica
  • po telefonu: 02 843 27 46 ali 041 611 193 v ordinacijskem času
  • e-naročanje: https://narocanje.ezdrav.si


Razvojna ambulanta za predšolske otroke je namenjena spremljanju in obravnavi otrok z rizičnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na njihov razvoj.

V ambulanto prihajajo otroci z napotnico izbranega pediatra.

Delo v Razvojni ambulanti poteka v timu. Otroka najprej pregleda razvojni pediater in ga po potrebi napoti k fizioterapevtu, delovnemu terapevtu, logopedu, psihologu, socialnemu delavcu, specialnemu pedagogu.

Za naročanje in usklajeno delovanje tima skrbi diplomirana medicinska sestra.

White
Petra Dolinšek,univ.dipl.socialna delavka
Janja Pilih, dipl. delovni terapevt
Gabriela Markovič,dipl.delovni terapevt
Jelka Mlaker, v.fiziot., nevrofizioterapevt
Bojana Pučnik, dipl.fiziot., nevrofizioterapevt
Julija Vedlin,dipl.fiziot.,nevrofizioterapet
Doroteja Gričnik, dipl.fizioterapevt
Veronika Kropivšek, dr.med., spec.pediatrije, Jožefa Lešnik-Hren, dr.med., spec.šol.med., Breda Kodelič Korunič, dr. med. spec. pediater
Nina Petrič, mag. prof. logop. in surdoped.
Nataša Završnik, prof.def., spec.klin.logopedije