Najvišji organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda, ki ga sestavlja 11 članov, od tega: 6 predstavnikov ustanoviteljic, 2 predstavnika uporabnikov in 3 predstavniki zaposlenih javnega zavoda ZD Slovenska Bistrica.

Predstavnik

Ime in priimek

Član -  predstavnik  občine Slovenska Bistrica

Srečko Juhart

Član -  predstavnik  občine Slovenska Bistrica

Simon Unuk

Član -  predstavnik  občine Slovenska Bistrica

Anica Korošec

Član -  predstavnik  občine Poljčane

Vera Marot

Član -  predstavnik  občine Oplotnica

Matjaž Juhart

Član -  predstavnik  občine Makole

Primož Babšek

Član -  predstavnik uporabnikov

Vesna Vute

Član -  predstavnik uporabnikov

Mladen Keršič

Član -  predstavnik zaposlenih ZD SB

Matjaž Žunkovič

Član -  predstavnik zaposlenih ZD SB

Darinka Rupnik

Predsednik - predstavnik zaposlenih ZD SB

Peter Vukovič