CENIK FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV

(velja od 23.3.2021)

ZAP. ŠT  NAZIV STORITVE CENA V EUR
1. DIADINAMIK 8,00 
2. INTERFERENCA 8,00 
3. TENS 8,00 
4. UZ 8,00 
5. LASER 8,00 
6. IR 8,00 
7. UKW 8,00 
8. MAGNETRON 10,00 
9. LIMFNA DRENAŽA - APARATURNA 10,00 
10. TERMOPAK, KRIOPAK 5,00 
11. PARAFINSKE OBLOGE 8,00 
12. GALVANSKE KOPELI - 2 ČLENA 8,00 
13. GALVANSKE KOPELI - 4 ČLENI 10,00 
14. INDIVIDUALNE VAJE - '20' 20,00 
15. INDIVIDUALNA OBRAVNAVA - '30' 25,00 
16. NEUROMUSKULARNI TAPING - veliko področje 13,00 
17. NEUROMUSKULARNI TAPING - malo področje 10,00 
18. NEUROMUSKULARNI TAPING - dve področji  18,00 
19. STIMULACIJA ZA KREPITEV MIŠIC 15,00 
20. INDIVIDUALNE VAJE + COMPEX 25,00 
21. KONTINUIRANO PASIVNO GIBANJE (ARTROMOT, KINETEK) 10,00 

Terapija se bo izvajala izven rednega delovnega časa po dogovoru. 

 


 

CENIK ZDRAVSTVENIH POTRDIL

(velja od 1.11.2018)

Storitev CENA DDV CENA Z DDV
Zbiranje in posredovanje dokumentacije (zajema pregled, izbor, fotokopiranje, potrditev avtentičnosti in posredovanje dokumentacije) za potrebe komercialne zavarovalnice - do 5 strani vključno z overjanjem dokumentacije 8,20 1,80 10,00
Zbiranje in posredovanje dokumentacije (zajema pregled, izbor, fotokopiranje, potrditev avtentičnosti in posredovanje dokumentacije) za potrebe komercialne zavarovalnice - nad 5 strani vključno z overjanjem dokumentacije 12,30 2,70 15,00
Zdravniško potrdilo o telesni poškodbi na zahtevo poškodovanca (za zavarovalnico) 20,49 4,51 25,00
Zdravniško potrdilo za dietno prehrano 20,49 4,51 25,00
Zdravniško potrdilo za štipendijo 20,49 4,51 25,00
Zdravniško potrdilo za davčno olajšavo 20,49 4,51 25,00
Zdravniško potrdilo za urejanje finančnih zadev (CSD, turistična agencija, …) 20,49 4,51 25,00
Zdravniško potrdilo za sprejem v Dom starejših občanov 20,49 4,51 25,00
Potrdilo za borzo dela o bolezni 8,20 1,80 10,00
Potrdilo šolarji (prehrana, zavarovalnica, počitniško delo) 4,10 0,90 5,00
Kopija spričeval MDPŠ 8,20 1,80 10,00
Kopija napotnice in drugih že izdanih listin 4,10 0,90 5,00
Obrazci za gasilce cena pregleda MDPŠ + 10,00 EUR
Cepilna knjižica (duplikat) 6,56 1,44 8,00
Izpis cepilne knjižice iz arhiva 22,13 4,87 27,00