Splošne ambulante ZD Slov. Bistrica.

Jelka Tarkuš, mag. zdrav. nege
Blanka Remškar, mag. zdrav. nege
Živa Frešer, dipl. med. sestra
Jernej Hren, dr.med., spec.MDPŠ
Urška Pravdič, dr.med., spec. druž. med.
Darinka Rupnik, dr.med., spec. družinske med.
Alenka Antolinc Košat, dr.med., spec.družinske med.
Janez Emeršič, dr.med., spec.družinske med.
Mladen Keršič, dr.med., spec.spl.med.
Marija Osovnikar, dr.med. spec. družinske med.