Spoštovani,

v času dopustov od 28.06.2021 do 03.09.2021 laboratorij obratuje v spremenjenem delovnem lasu in sicer:

sprejem pacientov od 07.00 do 14.00 ure od ponedeljka do petka,

delovni las laboratorija pa je od 06.30 do 15.00 ure

 

Spoštovani pacienti!

Obveščamo vas, da je na podlagi 2. člena o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19), Uradni list RS št. 22/2020 z dne 13.03.2020, ki jo je izdal minister za zdravje in začne veljati 16.03.2020;

od 16.03.2020 OBVEZNO spremenjen način delovanja zdravstvenih služb v ZD Slovenska Bistrica, ki si ga lahko ogledate na naslednji povezavi

Obvestilo o spremenjenem delovnem času v laboratoriju


Za postopek obravnave v laboratoriju se je potrebno naročiti.

Pacient se lahko sam naroči na.

 • spletni strani Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica,

 • na telefonski številki 02 843 27 03 od 11.30 do 13.30,
 • na e-naslov: narocanje.laboratorij [at] zd-sb.si
 • po pošti na naslov: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Laboratorij, Partizanska ulica 30, 2310 Slov. Bistrica

V laboratorij pacient pride največ 5 minut pred naročenim terminom.

Zaradi objektivnih razlogov kot so težaven odvzem, slabost,  nesodelovanje pri postopku odvzema, lahko pride do zamika obravnave. V tem primeru prosimo za razumevanje.

Odvzem krvi za biokemične preiskave poteka od 6:30-10:00. Pacient mora biti TEŠČ.


Tel. : 02 843 27 47
e-naslov : laboratorij [at] zd-sb.si

V laboratoriju preiskujemo vzorce biološkega materiala za pridobitev podatkov za postavitev diagnoze, zdravljenje, preprečevanje bolezni ali oceno zdravstvenega stanja preiskovanca. V laboratoriju vršimo odvzem bioloških vzorcev, izvajamo urinske, hematološke in biokemične preiskave, preiskave blata in osnovne teste hemostaze.

Za doseganje kakovosti imamo vzpostavljeno sistematično pot organizacije dela, ki zagotavlja celovit sistem kakovosti. Urejen je z izvajanjem in organiziranjem notranje kontrole kakovosti in zunanje ocene kakovosti.

Naročnik naših storitev je zdravnik ali pacient-samoplačnik.

DELOVNI ČAS:

Pon. Tor. Sre. Čet. Pet.
6.00-17.00 6.00-17.00 6.00-17.00 6.00-17.00 6.00-14.00

 

ORDINACIJSKI ČAS:

Pon. Tor. Sre. Čet. Pet.
6.30-16.00 6.30-16.00 6.30-16.00 6.30-16.00 6.30-13.00

Ob sobotah, nedeljah in praznikih laboratorij ne dela. 

Osebje

Odgovorni laboratorijski tehnik:
Tina Hohler, univ.dipl. inž.kem.tehnol.
Anica Trdin,lab.tehnik
Simona Kapun, lab.tehnik
Marija Kovač, lab.tehnik
Jasmina Javornik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Tjaša Brenčič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Lea Kovše Ošina, kem. tehnik

Nadzorni biokemik specialist:
Marija Šega, univ.dipl.biol.,spec.med.biokem.

 

Dejavnost laboratorija

Laboratorij opravlja laboratorijsko diagnostiko na primarni ravni zdravstvenega varstva. Dejavnost je namenjena populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasli populaciji in varovancem domov starejših občanov. Pokriva laboratorijske preiskave osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, nadalje laboratorijske preiskave preventivnih pregledov medicine dela, športa in prometa, samoplačnikov ter zunanjih naročnikov: zdravnikov zasebnikov in drugih Zdravstvenih domov.

Dejavnost laboratorija obsega:

 • sprejem preiskovanca in naročila laboratorijskih preiskav
 • izvajanje obremenitvenih in presejalnih testov
 • priprava vzorcev: centrifugiranje, razdeljevanje, shranjevanje in odpošiljanje biološkega materiala v druge ustanove
 • izvajanje osnovnih preiskav iz polne krvi, seruma, plazme, urina in blata.
 • odvzem in sprejem biološkega materiala (kri, urin, blato) za druge zdravstvene ustanove (UKC Maribor, ZD Maribor, Adria Lab Celje, UKC Ljubljana, ZZV Maribor)


Laboratorij se ponaša z najsodobnejšo laboratorijsko opremo, ki omogoča natančne analize bioloških materialov, skladno z zahtevami klinične prakse. Vsi procesi in postopki vseh faz laboratorijskega dela so sledljivi in dokumentirani. Laboratorijsko delo poteka preko laboratorijskega informacijskega sistema. Laboratorij deluje pod strokovnim vodstvom nadzornega specialista medicinske biokemije s pridobljeno licenco slovenskega biokemika.

V mesecu novembru 2009 je Laboratorij s presojo po Pravilniku o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine pridobil dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije za dobo 5 let, ki ga podeljuje Ministrstvo za zdravje RS.

SEZNAM PREISKAV PO ABECEDI

Ime preiskave
	
Alfa amilaza	
Alkalna fosfataza	
ALT	
ASLO	
AST	
CRP	
Cel. Bilirubin	
Dir. Bilirubin	
DKS - mikroskop	
Fibrinogen	
Glukoza	
Gama GT	
GTT	
HDL	
Holesterol	
INR	
Kalij	
Klorid	
Komplet devetih preiskav	
Kompletna krvna slika	
Kreatinin	
Kri v blatu	
LDL	
Natrij	
Paraziti v blatu	
RF latex	
Sečnina	
Sediment	
SR	
Transferin	
Trigliceridi	
Urat	
Železo	

 

Navodila pacientom pred odvzemom biološkega materiala v laboratoriju

Odvzem krvi opravljamo med 6.30. in 16. uro, v petek do 13. ure.

Izvide običajno izdamo ali pošljemo osebnemu zdravniku še isti dan po odvzemu krvi.

V primeru posebnih preiskav, ko se biološki material pošlje v druge ustanove, je izvid izdan v roku od 2 do 7 dni.

Kopije izvidov lahko dvignete vsaki dan v laboratoriju.

Pred odvzemom biološkega materiala vzamete številko in počakate na prikaz vaše številke na monitorju. Priporoča se vsaj 5 - 10 minutno mirovanje v čakalnici pred odvzemom. Napotnica mora vsebovati podatke o pacientu (ime in priimek pacienta, EMŠO, naslov), podatke o naročniku preiskav (podpis in žig zdravnika, delovišče) in zahtevane preiskave.

Vse preiskave, ki jih izvajamo v laboratoriju, lahko opravite samoplačniško in ne potrebujete napotnice.

Odvzem krvi

Če je pacientu naročeno, da mora biti tešč, naj dan pred preiskavo ne pretirava z različnimi aktivnostmi in naj uživa normalno hrano. Od 8. ure zvečer dalje naj ne uživa hrane, pije lahko le vodo. Določena hrana vpliva na fizikalne in kemijske lastnosti krvi in takšni vzorci niso primerni za analizo. Na rezultate preiskav vplivajo tudi pretiran vnos alkohola, velika fizična aktivnost, udarci, poškodbe. Odvzem krvi teščim preiskovancem se vrši med 6.30. in 9. uro. Ta časovni okvir se uporablja zato, ker so nihanja nekaterih analitov v toku dneva zelo velika in da bi se izognili razlikam, ki so posledica odvzema v različnem obdobju dneva.

Po odvzemu krvi je pomembno, da vsaj 5 minut močno pritiskate na mesto vboda, da preprečite krvavitev v podkožje in nastanek modric.

Glukozni tolerančni test

OGTT je kratica za oralni glukozni tolerančni test in je pomemben za podrobnejšo diagnostično opredelitev in dokazovanje sladkorne bolezni. Izvedba testa se priporoča, kadar je koncentracija krvnega sladkorja na tešče v območju med 6,1 mmol/L do 7,0 mmol/L. Merimo koncentracijo glukoze v krvi na tešče ter 2 uri po obremenitvi z glukozo.

Obremenilni test z glukozo opravljamo vsaki dan med 6.30 in 7.30 uro in traja 2 uri.

Kri vzamemo na tešče. Po odvzemu krvi, dobite 75 gramov glukoze raztopljene v vodi. Do naslednjega odvzema sedite in počivate v čakalnici , med testiranjem tudi ni dovoljeno jest in piti (razen navadne vode). 2 uri po obremenitvi vam ponovno vzamemo vzorec krvi iz vene.

Odvzem urina

Laboratorijsko osebje vam pove kakšen vzorec urina je potreben za preiskave:

 • najpogosteje je zahtevan priložnostni vzorec urina. V tem primeru je potreben srednji curek urina, ki ga dobimo tako, da prvi del urina spustimo v školjko stranišča, drugi del v čašo za odvzem urina, preostali del pa zopet v stranišče,
 • 24 urni urin zbiramo v posebno posodo, ki jo dobite v laboratoriju skupaj z navodilom za zbiranje urina in
 • urin za mikrobiološke preiskave (urin na Sanford) za Zavod za zdravstveno varstvo oddate v sterilne posodice (Sanford posodice).


Odvzem blata

Blato oddate v posebno posodico, ki jo dobite v laboratoriju. Za preiskavo izberete sumljive dele blata (krvave, črne). Potrebujemo za lešnikovo velikost vzorca. Vzorec blata lahko hranite doma 24 ur v hladilniku oz. na hladnem. Izvide običajno izdamo ali pošljemo še isti dan po odvzemu. V primeru posebnih preiskav se vzorec blata pošlje na ZZV Maribor. V tem primeru dobite izvid v roku 7 dni.

SEZNAM PREISKAV, KI JIH OPRAVLJAMO V LABORATORIJU ZD SLOV. BISTRICA

HEMATOLOŠKE PREISKAVE
Vensko ali kapilarno kri za hematološke preiskave odvzamemo v epruveto z antikoagulantom K-EDTA (K2EDTA ali K3EDTA), zamašek epruvete je vijoličen. Za določitev hitrosti sedimentacije eritrocitov (venska kri) pa odvzamemo kri v posebno epruveto, ki vsebuje natrijev citrat, pokrovček epruvete je črne barve.
 

Ime preiskave Čas izvedbe preiskave
Hemogram - kompletna krvna slika 30 min - 1 delovni dan
Diferencialna krvna slika - mikroskop 2 uri - 1 delovni dan
SR (sedimentacija) 1 ura - 1 delovni dan


BIOKEMIČNE PREISKAVE
Vensko ali kapilarno kri odvzamemo v epruveto brez dodatka (rdeč zamašek) ali v epruveto z ločevalnim gelom (rumen ali rumeno rdeč zamašek). Za izvajanje preiskav moramo kri ustrezno pripraviti (centrifugirati), da pridobimo serum za testiranje.

Ime preiskave Čas izvedbe preiskave
Alfa amilaza 1 ura - 1 delovni dan
Alkalna fosfataza 1 ura - 1 delovni dan
ALT 1 ura - 1 delovni dan
ASLO 1 ura - 1 delovni dan
AST 1 ura - 1 delovni dan
CRP 1 ura - 1 delovni dan
Cel. Bilirubin 1 ura - 1 delovni dan
Dir. Bilirubin 1 ura - 1 delovni dan
GGT 1 ura - 1 delovni dan
Glukoza 1 ura - 1 delovni dan
GTT 1 ura - 1 delovni dan
HDL 1 ura - 1 delovni dan
Holesterol 1 ura - 1 delovni dan
Kalij 1 ura - 1 delovni dan
Klorid 1 ura - 1 delovni dan
LDL 1 ura - 1 delovni dan
Natrij 1 ura - 1 delovni dan
RF latex 1 ura - 1 delovni dan
Sečnina 1 ura - 1 delovni dan
Transferin 1 ura - 1 delovni dan
Trigliceridi 1 ura - 1 delovni dan
Urat (sečna kislina) 1 ura - 1 delovni dan
Železo 1 ura - 1 delovni dan


KOAGULACIJSKE PREISKAVE:
Vensko ali kapilarno kri za koagulacijske preiskave odvzamemo v epruveto z antikoagulantom (Na-Citrat), zamašek epruvete je moder.

Ime preiskave Čas izvedbe preiskave
Fibrinogen 1 ura - 1 delovni dan
INR 1 ura - 1 delovni dan
Protrombinski čas 1 ura - 1 delovni dan


URINSKE PREISKAVE:
Navodila za pravilni odvzem urina dobijo preiskovanci od laboratorijskega osebja.

Ime preiskave Čas izvedbe preiskave
Komplet devetih preiskav 1 ura - 1 delovni dan
Sediment 1 ura - 1 delovni dan


PREISKAVE BLATA:
Navodila za pravilni odvzem blata dobijo preiskovanci od laboratorijskega osebja.

Ime preiskave Čas izvedbe preiskave
Kri v blatu 1 ura - 1 delovni dan
Paraziti v blatu 1 ura - 1 delovni dan