Zasebni zdravniki na lokaciji Partizanska v Slov. Bistrici