White space
02 843 27 46
White
White
sreda: 7:30-14:30
četrtek: 12:30-16:00

 

Na podlagi odredbe o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se v ZD Slovenska Bistrica od ponedeljka, 16.3.2020,  do nadaljnjega odpove opravljanje storitev v razvojni ambulanti. Pacienti bodo o novih terminih pravočasno obveščeni.


Odmor med delom v dopoldanskem času od 10.30 do 11.00 ure.

Ob prvem pregledu potrebujete:

  • kartico zdravstvenega zavarovanja,
  • napotnico izbranega pediatra,
  • materinsko knjižico in fotokopije vseh izvidov.

 

Naročanje:

  • osebno v ordinacijskem času
  • na e-naslov: narocanje.razvojna [at] zd-sb.si
  • po pošti na naslov: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Razvojna ambulanta, Partizanska ulica 30, 2310 Slov. Bistrica
  • po telefonu: 02 843 27 46 v dopoldanskem času od 7.30 do 9.30 ure, v popoldanskem času od 14.00 do 16.00 ure
  • e-naročanje: https://narocanje.ezdrav.si


Razvojna ambulanta za predšolske otroke je namenjena spremljanju in obravnavi otrok z rizičnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na njihov razvoj.

V ambulanto prihajajo otroci z napotico izbranega pediatra.

Delo v Razvojni ambulanti poteka v timu. Otroka najprej pregleda razvojni pediater in ga po potrebi napoti k fizioterapevtu, delovnemu terapevtu, logopedu, psihologu, socialnemu delavcu, specialnemu pedagogu.

Za naročanje in usklajeno delovanje tima skrbi diplomirana medicinska sestra.

White
Janja Pilih, dipl. delovni terapevt
Jelka Mlaker, v.fiziot., nevrofizioterapevt
Bojana Pučnik, dipl.fiziot., nevrofizioterapevt
Nataša Završnik, prof.def., logoped
Sara Podgoršek, mag.psihologije
Tanja Mišič, uni.dipl.soc.del.