Jožefa Lešnik-Hren, dr.med., spec.šol.med.
Polona Kajba-Keršič, dr.med., spec.pediatrije