Direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
mag.Urška Sedmak, univ.dipl.ekon.

email : urska.sedmak [at] zd-sb.si (urska.sedmak(@)zd-sb.si)


Glavna sestra - Pomočnica direktorice za zdravstveno nego
Brigita Špes, mag.zdr.-soc.manag.

Tel. : 02 843 27 17
email : spes.brigita [at] zd-sb.si (spes.brigita(@)zd-sb.si)

Dušica Mohorko-Jug, mag. prava
Tel. : 02 843 27 31
email : duska.mohorko [at] zd-sb.si (duska.mohorko(@)zd-sb.si)

Alojz Klep, univ.dipl.ekon.
Tel.: 02 843 27 72
email: sabina.mahoric [at] zd-sb.si (alojz.klep(@)zd-sb.si)

Simona Polh, dipl. ekon.
Tel. : 02 843 27 75
email : simona.polh [at] zd-sb.si (simona.polh(@)zd-sb.si)

Alenka Svetelšek, ekonomist-komercialist
Tel. : 02 843 27 74
email : simona.polh [at] zd-sb.si (alenka.svetelsek(@)zd-sb.si)

Sabina Mahorič, dipl. posl. inf.
Tel.: 02 843 27 85
email: sabina.mahoric [at] zd-sb.si (sabina.mahoric(@)zd-sb.si)

Iris Kopun Dobnik, dipl. inž. inf. in. tehn. kom.
Tel.: 02 843 27 16
Email: iris.kopun.dobnik [at] zd-sb.si (iris.kopun.dobnik(@)zd-sb.si)

Hišnik
Franc Špes

GSM : 041 355 245

Informator
Miro Kumer

Tel.: 02 843 27 00
Email: informator [at] zd-sb.si (informator(@)zd-sb.si)