Otroški dispanzer in dispanzer za šolske otroke in mladino ne delujeta več na ravni osebnega izbranega zdravnika, zato v primeru, če je vaš otrok akutno obolel ali potrebujete druge zdravstvene storitve (recepti, napotnice, ureditev bolniškega staleža) pokličete na telefonsko številko 02/843 27 63 od ponedeljka do četrtka med 7. in 19. uro, v petek med 7. in 14. uro.

V primeru, da imate možnost elektronskega komuniciranja, lahko pišete na elektronski naslov narocanje.kajba [at] zd-sb.si

Ob tem obvezno napišite:

  • ime in priimek
  • rojstni datum
  • telesna teža otroka
  • izbrani osebni zdravnik
  • natančno, kaj želite
  • katero zdravilo (prepišite iz škatlice ime zdravila in mg)
  • bolniški stalež (zakaj, od-do)
  • medicinsko-tehnični pripomoček
  • obvezno navedite telefonsko številko, na katero ste dosegljivi
Biljana Gospodinović-Pupovac, dr.med., spec.pediatrije
Veronika Kropivšek, dr.med., spec.pediatrije
Petra Fidler, dr.med., spec.pediatrije