Andreja Pogorevc,prof.defektologije, Maja Verhovnik,prof.spec.in rehab.pedagogike