Spoštovana pacientka, spoštovani pacient,

pred vami je vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti, v kolikšni meri ste zadovoljni z nekaterimi vidiki kakovosti vaše zdravstvene obravnave pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Vaši iskreni odgovori nam bodo v pomoč, da bo naše delo še bolj prilagojeno vašim potrebam in pričakovanjem. Anketa je anonimna, njeno izpolnjevanje vam bo vzelo 5 minut časa. Označite za vas najustreznejši odgovor oziroma ga dopišite, če je to potrebno. Svoje zadovoljstvo z obravnavo izrazite tudi na slikovni lestvici. Če ne morete sami izpolniti vprašalnika, vam lahko pomagajo tudi vaš svojec oziroma tisti, ki ga prosite za pomoč.

Možnost izpolnjevanja vprašalnika se zagotavlja neprekinjeno in na voljo v več jezikih.

 

Povezava

 

RS-logo