Ina Ülen, dr. med., specializantka otroške in mladostniške psihiatrije, Žiga Sernec, dr.med., spec .otroške in mladostniške psihiatrije
Petra Fidler, dr.med., spec.pediatrije
Jani Breznik, dr. med., spec. pediatrije