Najvišji organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda, ki ga sestavlja 11 članov, od tega: 6 predstavnikov ustanoviteljic, 2 predstavnika uporabnikov in 3 predstavniki zaposlenih javnega zavoda ZD Slovenska Bistrica.

Predstavnik

Ime in priimek

Član -  predstavnik  občine Slovenska Bistrica

Alojz Krajnc

Član -  predstavnik  občine Slovenska Bistrica

Jožef Avguštin

Član -  predstavnik  občine Slovenska Bistrica

Irena Lončarič

Član -  predstavnik  občine Poljčane

Spomenka Vodopivec

Član -  predstavnik  občine Oplotnica

Iztok Škof

Član -  predstavnik  občine Makole

Jurij Plaznik

Član -  predstavnik uporabnikov

Martina Edelbaher

Član -  predstavnik uporabnikov

Mladen Keršič

Član -  predstavnik zaposlenih ZD SB

Rajko Gajšek

Član -  predstavnik zaposlenih ZD SB

Milena Oblonšek

Predsednik - predstavnik zaposlenih ZD SB

Sašo Stojkoski