email: patronaza [at] zd-sb.si
Tel.: 02 843 27 57; 02 843 27 37

Anja Auda, dipl. m. s - vodja patronažne službe
Brigita Stegne, dipl. m. s.
Špela Wussar,dipl.m.s.
Silva Smogavec, dipl. m. s.
Nataša Fridrih,dipl.m.s.
Monika Murko,dipl.m.s.
Tanja Leva,dipl.m.s.
Dana Kapun, dipl. m. s.
Lea Ceder, dipl. m. s.
Bernarda Leber Bedrač, dipl. m. s.
Tina Hohler, dipl. m. s. 


Vera Veber, bolničar
Irena Hauptman, bolničar


ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek: 7.30 - 15.00
torek: 7.30 - 15.00
sreda: 7.30 - 15.00
četrtek: 7.30 - 15.00
petek: 7.30 - 15.00

Naročilo obiskov: od ponedeljka do petka : 07.00-08.00 in 13.00-14.30

Odmor med delom od 10.00 do 10.30 ure.

POPOLDANSKA PRIPRAVLJENOST:
PONEDELJEK - PETKA: 15.00 - 20.00


SOBOTA, NEDELJA IN PRAZNIKE: 07.00-20.00
DEŽURSTVO IN POPOLDANSKA PRIPRAVLJENOST ZA NUJNE PRIMERE PO LETNEM RAZPOREDU

Tel: 041/653-352PATRONAŽNA DEJAVNOST:

Patronažna dejavnost je organizirana na primarni ravni ZD Slovenska Bistrica, v okviru osnovnega zdravstvenega varstva. Je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Med temi izpostavlja skupine posameznikov, ki so zaradi bioloških lastnosti, določenih obolenj ali neprilagodljivosti na novo okolje in razmere, še posebej občutljivi in nujno rabijo pomoč patronažne medicinske sestre.
Dejavnost patronažne službe se izvaja na pacientovem domu, v lokalni skupnosti in v zdravstvenem domu, s pomočjo preventivnih in kurativnih storitev, ki jih izvaja patronažna medicinska sestra kot nosilka zdravstvene nege v patronažnem varstvu.

Patronažna dejavnost je organizirana polivalentno in vključuje:
- zdravstveno- socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti,
- zdravstveno nego otročnice in novorojenčka,
- zdravstveno nego bolnika na domu.


Patronažno dejavnost izvajamo na področju občin Slovenska Bistrica in Makole, v času dežurstva in popoldanske pripravljenosti pa tudi na območju občine Poljčane.


Preventivno patronažno varstvo obsega:
- patronažne obiske pri novorojenčku in dojenčku v prvem letu starosti
- patronažni obisk pri otroku v drugem in tretjem letu;
- patronažni obisk pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 5 do 25 let, če so ti v domači oskrbi;
- patronažni obisk pri nosečnici;
- patronažni obisk pri otročnici;
- patronažni obisk zavarovane osebe, stare nad 25 let:
" bolniki, ki imajo aktivno tuberkulozo,
" bolniki, ki imajo mišične in živčno-mišične bolezni,
" paraplegiki in tetraplegiki,
" bolniki, ki imajo multiplo sklerozo, cerebralno paralizo,
" osebe z motnjami v razvoju,
" invalidi,
" bolniki, ki imajo kronične bolezni, so osameli in socialno ogroženi


Zdravstvena nega pacienta na domu:
se načrtuje in izvaja na podlagi delovnega naloga, ki ga izda osebni zdravnik pacienta.
Za nova naročila, ki prispejo na sedež patronaže do 8.00 ure zjutraj bodo opravljena še isti dan. naročila prispela po 8.00 uri bodo realizirana naslednji dan.

CILJI PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE

- fizično, duševno, duhovno in socialno zdravje ter dobro počutje v socialnem in ekološkem okolju,
- ohranjeno in izboljšano zdravje,
- zdrav način življenja,
- zdravo okolje in izboljšano okolje,
- povečan človekov potencial za samopomoč in sosedsko pomoč,
- zmanjšano zbolevanje,
- preprečene ali zmanjšane posledice bolezni in dejavnikov tveganja in
- prepoznane človekove fizične, duševne, duhovne, kulturne in socialne potrebe v času zdravja in bolezni, človekove nezmožnosti in umiranja
(Rajkovič,Šušteršič, 2000).