White space
02 843 27 47
White
White
ponedeljek: 10:00-13:00
torek: 10:00-13:00
sreda: 10:00-13:00
četrtek: 10:00-13:00

*zdravniki delajo v ambulanti menjaje

Naročanje je možno:

  • na e-naslov: laboratorij [at] zd-sb.si
  • osebno v ordinacijskem času
  • po pošti na naslov: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Antikoagulantna ambulanta, Partizanska ulica 30, 2310 Slov. Bistrica
  • po telefonu: 02 843 27 47, Marija Kovač, lab.teh.
  • e-naročanje:  https://narocanje.ezdrav.si

Odvzem krvi v laboratoriju od 10,30 do 12,00 ure

Ni čakalne dobe za paciente, ki jemljejo zdravilo Sintrom in Marevan.
Pacienti, ki jemljejo zdravilo NOAK (kot so:Xarelta, Pradaxa, Eliquis...), se morajo prvič registrirat v Internistični kardiološki antikoagulantni ambulanti v UKC Maribor.

Nadaljnji pregledi so potem možni v Antikoagulantni ambulanti v ZD Slov. Bistrica.


Prevzem izvida

Na osnovi Zakona o pacientovih pravicah, se lahko z zdravstvenimi podatki seznanijo osebe ki so opredeljene v 45. členu, pod pogojem da pacient ni prepovedal dajanja informacij. Te osebe so ožji družinski člani, kot jih našteva zakon: zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci, stari starši, vnuki ter bratje in sestre.

Druge osebe lahko prevzamejo izvid pacienta z njegovim pooblastilom.

White