Splošne ambulante ZD Slov. Bistrica.

 Pregled pri zdravniku je možen samo po predhodnem naročilu, zato pokličite v ambulanto osebnega zdravnika ali pišite po elektronski pošti. 

Ob tem obvezno napišite:

  • ime in priimek
  • rojstni datum
  • natančno, kaj želite
  • katero zdravilo (prepišite iz škatlice ime zdravila in mg)
  • bolniški stalež (zakaj, od-do)
  • medicinsko-tehnični pripomoček
  • obvezno navedite telefonsko številko, na katero ste dosegljivi
Darinka Rupnik, dr.med., spec. družinske med.
Marjetka Mlinar, dr.med.spec.druž.med., Svjetlana Rajković,dr.med.,spec.druž.med.
Janez Emeršič, dr.med., spec.družinske med.
Mladen Keršič, dr.med., spec.spl.med.
Tatjana Hren, dr.med.,spec. druž. med.
Iztok Rozman, dr. med., spec. druž. med.
Vesna Stefanović, dr.med., spec. družinske med.
Darinka Rupnik, dr.med., spec. družinske med., Janez Emeršič, dr.med., spec.družinske med., Tatjana Hren, dr.med.,spec. druž. med., Vesna Stefanović, dr.med., spec. družinske med., Iztok Rozman, dr. med., spec. druž. med.