White space
02 843 27 38, 051 736 019
White
White
ponedeljek: 7:30-14:30
torek: 7:30-14:30
sreda: 12:30-19:30
četrtek: 7:30-14:30
petek: 7:30-14:30

 


Odmor med delom v dopoldanskem času od 11:00 do 11:30 ure in v popoldanskem času od 17:00 do 17:30 ure

Zaradi organizacije dela in priprave pacienta na pregled pri zdravniku je potrebno 
predhodno naročanje. 

Kontaktna oseba: ga. Anja Fišer, dipl. med. sestra

 • osebno v ordinacijskem času
 • na telefon 02/ 843 27 38 ali 051/736019 v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 12.00 do 14.00 ure, ob sredah od 18.00 do 19.00 ure.
 • elektronski naslov: dmdps [at] zd-sb.si
 • po pošti na naslov: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, MDPŠ, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica 

 

Ponudba storitev Dispanzerja medicine dela, prometa in športa 
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica


Zdravstveni pregledi:

 • predhodni preventivni zdravstveni pregledi pred zaposlitvijo
 • obdobni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev
 • pregledi kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij in voditelje čolnov
 • obdobni preventivni zdravstveni pregledi voznikov amaterjev vseh kategorij
 • obdobni preventivni zdravstveni pregledi poklicnih voznikov vseh kategorij
 • predhodni in obdobni zdravstveni pregledi nekategoriziranih športnikov (amaterji)
 • zdravstveni pregledi za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja
 • zdravstveni pregledi za vodstvene in vodilne kadre ("menedžerski" pregledi)
 • zdravstveni pregledi za vodenje brezpilotnih zrakoplovov


Cenik pregledov voznikov:

 • pregled za voznika A, B, F, G in/ali H je 39,00 €, dijaki in študentje imajo 10% popust = 35,00€
 • pregled voznika C, D in/ali E kategorije 120,00 €
 • pregled voznika , podaljšanje, starost nad 80 let 90,00 €

Ostale storitve, potrebne za pregled za opravljanje ponovnega izpita po odvzemu vozniškega dovoljenja (A, B, C, D, E) se obračunajo na točko 2,50€.

Ocene tveganja:

 • analize tveganja in zdravstvene ocene delovnih mest
 • sodelovanje pri izdelavi in posodabljanju ocene tveganja in izjave o varnosti
 • analize in zdravstvene ocene del, nalog in opravil delavcev
 • humanizacija in oblikovanje delovnega procesa - ergonomija delovnega mesta


Preventivna cepljenja proti:

 • gripi,
 • klopnem meningoencefalitisu,
 • pnevmokoku
 • humanimi papiloma virusi (HPV)
 • hepatitisu B, A+B in
 • tifusu.


Opis dejavnosti:

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa (DMDPŠ) izvaja preventivno zdravstveno varstvo delavcev, nepoklicnih in poklicnih voznikov motornih vozil ter nekategoriziranih športnikov (amaterji).

Za delodajalce, ki so z ZD Slovenska Bistrica sklenili pogodbo o strokovnem sodelovanju, opravlja naloge pooblaščenega zdravnika v skladu z 20. čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu:

 • sodeluje pri ocenjevanju tveganja na delovnem mestu v delovnem okolju,
 • seznanja delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu ter opravlja naloge zdravstvene vzgoje delavcev,
 • ugotavlja in proučuje vzroke za nastanek poklicnih bolezni ter bolezni v zvezi z delom,
 • opravlja preventivne zdravstvene preglede delavcev v skladu s posebnimi predpisi,
 • sodeluje pri izvajanju zdravstvenega varstva poklicno obolelih delavcev,
 • ugotavlja vzroke za nastanek delovne invalidnosti ter predlaga ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje, sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri ustreznega dela,
 • delodajalcu predlaga ukrepe za utrjevanja zdravja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare,
 • delodajalcu svetuje in predlaga ukrepe za optimalizacijo poteka delovnega procesa,
 • vodi evidence in zbira podatke v skladu s posebnimi predpisi.

Preiskave fiziologije in ergometrije dela v dispanzerju medicine dela, prometa in športa ZD Slovenska Bistrica:

 • elektrokardiografija (EKG) - preiskava električnega potenciala srčne mišice, 
 • cikloergometrija - preiskava zmogljivosti srčnožilnega sistema,
 • spirometrija - preiskava zmogljivosti dihalnih poti,
 • testiranje vida na blizu, daleč, Goldman, barvni in globinski vid, fuzija in forija
 • nyktometrija - preiskava vida v mraku, 
 • perimetrija - preiskava vidnega polja, 
 • audiometrija (ADG) - preiskava sluha, 
 • bitermalni frekvenčni vestibulogram - preiskava vzdraženosti aparata za ravnotežje notranjega ušesa
 • antropometrija z oceno prehranjenosti - ITM.

INFORMACIJE IN NAPOTKI:

Zaradi organizacije dela, zdravstvene preglede opravljamo na osnovi predhodnega osebnega ali telefonskega dogovora: (02) 8432 738.

V primeru, da zdravnik, ki opravlja preventivne zdravstvene preglede ni sodeloval pri oceni tveganja, prosimo delodajalce da napotnici priložijo oceno tveganja za ustrezno delovno mesto.

Za predhodni oziroma usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled prosimo, prinesite s seboj:

 • napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled (obrazec: Obr. l.203a - prosimo delodajalca naj jo natančno izpolni, podpiše in žigosa), oziroma
 • napotnico za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (obrazec: Obr. l.203b - prosimo delodajalca naj jo natančno izpolni, podpiše in žigosa),
 • veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),
 • potrjeno zdravstveno izkaznico,
 • očala, ali kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane,
 • druge medicinske pripomočke, če jih uporabljate,
 • vozniško dovoljenje, če se zaposlujete ali delate kot voznik,
 • prosimo, pridite tešči; če ste sladkorni bolnik, prinesite s seboj diabetični karton,
 • izvide specialističnih pregledov, če z njimi razpolagate in bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti,
 • odločbo ZPIZ Slovenije o delazmožnosti (invalidi II. in III. kategorije),
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku).

Za predhodni zdravstveni pregled kandidata za voznika motornih vozil, ali za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja prosimo, prinesite s seboj:

 • veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),
 • vozniško dovoljenje - če podaljšujete veljavnost vozniškega dovoljenja ali ste kandidat za voznika druge kategorije,
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku),
 • očala oziroma kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane; v tem primeru prosimo, prinesite s seboj izvide okulista.

Za preiskavo zmogljivosti srčnožilnega sistema (cikloergometrijo) prosimo, prinesite s seboj:

 • športno obleko in obutev (primerno za kolesarjenje), brisačo, tekočino za rehidratacijo (voda, izotonični napitki ipd.),
 • medicinske izvide (ali kopije izvidov) dosedanjega zdravljenja srčnožilnih ali bolezni dihalnih poti, izvide ev. predhodnih obremenitvenih preiskav,
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku)
 • zdravila, ki so Vam predpisana.


Z veseljem pričakujemo Vaš obisk, zahvaljujemo se za Vaše zaupanje in sodelovanje.

White