mag.Andreja Dvoršak Erker,dr.med.spec. radiolog, Beno Polanec,dr.med.spec. radiolog, Metka Bradač,dr.med.spec. radiolog