mag.Andreja Dvoršak Erker,dr.med.spec. radiolog, Beno Polanec,dr.med.spec. radiolog, Matija Žerdin,dr.med.,spec.radiolog, Sarah Dobnik,dr.med.,spec.radiolog