Spoštovani, 
v prilogi objavljamo dokumentacijo za oddajo naročila po odprtem postopku za nakup vozil.

Nakup reševalnih vozil