White space
02 843 27 79
White
White
ponedeljek: 7:00-11:00
torek: 7:00-11:00
sreda: 7:00-11:00
četrtek: 14:00-18:00
petek: 7:00-11:00

Odmor med delom v dopoldanskem času od 10:00 do 10:30 ure in v popoldanskem času od 14:45 do 15:15 ure.
 

Naročanje:

  • osebno v ordinacijskem času
  • na e-naslov: narocanje.razvojna [at] zd-sb.si
  • po pošti na naslov: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Razvojna ambulanta - fizioterapevt, Partizanska ulica 30, 2310 Slov. Bistrica
  • po telefonu: 02 843 27 79 v ordinacijskem času

Razvojno fizioterapijo izvaja nevrofizioterapevt v domeni z razvojnim pediatrom. Storitve na delovni nalog za fizioterapijo izven razvojne ambulante se ne opravljajo.

White
Petra Dolinšek,univ.dipl.socialna delavka
Gabriela Markovič,dipl.delovni terapevt
Janja Pilih, dipl. delovni terapevt
Julija Vedlin,dipl.fiziot.,nevrofizioterapet
Doroteja Gričnik, dipl.fizioterapevt
Jožefa Lešnik-Hren, dr.med., spec.šol.med., Breda Kodelič Korunič, dr. med. spec. pediater
Jelka Mlaker, v.fiziot., nevrofizioterapevt
Bojana Pučnik, dipl.fiziot., nevrofizioterapevt
Nina Petrič, mag. prof. logop. in surdoped.
Nataša Završnik, prof.def., logoped