Preprečevanje prenosa okužbe s koronavirusom  (SARS-CoV – 2)

Vstop v ZD Slovenska Bistrica je omejen

Da bi kar najbolj omejili možnosti širjenja okužbe s koronavirusom (SARS-CoV-2), smo v ZD Slovenska Bistrica uvedli nekatere ukrepe in priporočila.

  • Zaprt je Vhod 1, vstop pacientov v ZD je možen le skozi vhod 2 in 3 po predhodnem pogovoru z zdravstvenim delavcem.

  • V prostore zdravstvenega doma lahko vstopajo le pacienti, ki so naročeni in nimajo znakov morebitne okužbe s koronavirusom.

  •  Pacienti, pri katerih bi bila možna okužba s koronavirusom, ne vstopajo v ZD. Preden zdravstveni delavec taki osebi dovoli vstop, se po telefonu posvetuje z izbranim pacientovim zdravnikom in usmeri pacienta po zdravnikovih navodilih. 

  • V času dežurstva od 20 do 6 ure zjutraj, v soboto, nedeljo in ob praznikih je ZD zaklenjen. Pacienti pred vhodom pokličejo na telefonsko številko 041 345 659 ali pritisnejo na zvonec pred vhodnimi vrati. Po oceni zdravstvenega delavca ali je pacient verjeten primer okužbe s koronavirusom ali ne, pacienta usmeri po protokolu NIJZ.

  • Pacienti z znaki okužbe dihal si pred vstopom v stavbo na obraz namestijo zaščitno masko.

  • Vsi obiskovalci ZD si takoj po vstopu v stavbo in ob izstopu iz stavbe pravilno razkužijo roke.