IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN CEPLJENJE OTROK V ČASU IZREDNIH UKREPOV ZARADI COVID-19

  1. Preventivni pregledi in cepljenja v predšolskem obdobju v ambulanti (po starosti otrok) se izvajajo v:

  • pri dojenčkih v 1, 3, 6, 12, 18 mesecu starosti,
  • v 3. letu otrokove starosti 

                   -   Preventivni pregledi v 2. in 9. mesecu otrokove starosti se opravijo po telefonu.

  1. Preventivni pregledi in cepljenja v šolskem obdobju v ambulanti

  • Preventivni pregled in cepljenje vstopnikov v šolo
  • Cepljenja proti Hepatitisu B, HPV in DiTePer

Po telefonu se pokliče starše naročenih otrok. Naroči se le otroke pri katerih je epidemiološka anamneza otroka in njegovih bližnjih, s katerimi je v stiku popolnoma nagativna. Vsi pacienti morajo biti naročeni. V prostore ZD lahko z otrokom vstopa le ena zdrava odrasla oseba.

  1. Izvajanje »NeCovid« ambulant

  • Administrativna ambulanta – Pacienti lahko v dopoldanskem času od 7.00 do 13.30 ure kontaktirajo po telefonu na številko 02 843 27 63 za šolske otroke in po telefonu 02 843 27 70 za predšolske otroke.  V popoldanske času od 13.30 do 19.00 pa za šolske in predšolske otroke na telefon 02 843 27 63. V tej ambulanti pacienti naročajo recepte, se posvetujejo o zdravstvenem stanju svojih otrok, urejajo bolniški stalež za nego otrok.
  • Pregled zaradi akutnega poslabšanja zdravstvenega stanja otroka se izvede izključno po dogovoru z zdravnikom v administrativni ambulanti. Pregled se izvede v ambulanti pritličju.

Vse paciente se pred vstopom v ZD triažira. Osebe, ki vstopajo v ZD si morajo razkužiti roke in nositi zaščitno masko.

  1. Vstopna ambulanta Covid-19 za otroke

Deluje v Mariboru, ZD Tabor, Jezdarska ulica 10, Maribor.

Zdravnik v administrativni ambulanti povzame osebne podatke (ime, priimek, telefonski kontakt, naslov) in pokliče na Vstopno točko – Ambulanto Covid-19,  kjer se dogovori za pregled otroka.

 

Datum: 28.04.2020