Spoštovani!

Od 16.08.2023 Urška Pravdič Markanović, dr.med., spec. druž. med., več ni zaposlena v ZD Slovenska Bistrica.
Pacienti si morajo izbrati novega zdravnika, saj nadomeščanja ni.