Logotip Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 
Zdravstveni dom - naslovnica Službe zdravstvenega doma Kontakt-lokacija Aktualno FAQ
iso 9001:2000 logotip
 
Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
[03.03.2009 - Število ogledov: 13734]
  Uresničevanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma kako do zdravnika v poletnih mesecih v času dopustov

Poletje je čas dopustov in tudi v zdravstvenem domu je v poletnih mesecih skoraj polovica zaposlenih na zasluženih počitnicah. Pacienti seveda potrebujejo zdravnika in zdravstveno oskrbo vse dni v letu, 24 ur dnevno. Delo v skrčenem obsegu je težko organizirati tako, da bili vsi zadovoljni. Velikokrat se na žalost zgodi, da ko bi najbolj potreboval svojega zdravnika, do njega ni mogoče priti - je na dopustu, strokovnem izobraževanju ali je celo sam bolan.

Pacienti imajo pravico do obiska zdravnika in prav je, da se že pred nastopom dopustov spomnimo, katere pravice kot pacienti imamo in kje te pravice lahko uresničujemo.

Večino svojih pravic uresničujemo pri osebnem zdravniku.

V času dopusta ima vsak zdravnik dogovor z nadomestnim zdravnikom, ki ga nadomešča v času njegove odsotnosti. Nadomestni zdravnik izvaja vse naloge, ki so sicer v pristojnosti izbranega zdravnika. Razpored dela nadomestnega zdravnika mora biti na vidnem mestu v prostorih izbranega zdravnika.

Kako izberemo osebnega zdravnika, je večini pacientov znano. Za osebnega zdravnika se odloči pacient prostovoljno. Izbere lahko zdravnika v zdravstvenem domu ali zdravnika zasebnika s koncesijo. Osebni zdravnik za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti je lahko specialist pediater ali specialist šolske medicine, izjemoma specialist splošne (družinske) medicine ali zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine. Za zavarovane osebe starejše od 19 let je osebni zdravnik lahko zdravnik specialist splošne medicine (družinske medicine) ali specialist medicine dela prometa in športa, izjemoma tudi zdravnik s podiplomskim študijem socialne medicine.

Naloge osebnega zdravnika:
Osebni zdravnik je pristojen in dolžan zavarovani osebi zagotoviti diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske storitve, določene za primarno raven zdravstvene dejavnosti, preventivne storitve po programu, zdravljenje na domu in hišne obiske, če ugotovi, da so utemeljeni. Zdravnik, ki ne more zagotoviti zavarovani osebi teh storitev, ne izpolnjuje pogojev za osebnega zdravnika. Če je osebni zdravnik zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti zdravnik splošne medicine, praviloma pooblasti najbližjega ustreznega specialista pediatra ali specialista šolske medicine za izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev. Zdravnik, ki opravlja tudi preventivne storitve po programu in cepljenja po sprejetem imunizacijskem programu, mora o tem delu poročati pristojnemu dispanzerju oziroma zavodu za zdravstveno varstvo. Osebni zdravnik, ki je začasno odsoten zaradi bolezni, službenega potovanja, študijskega izpopolnjevanja, praznikov ali dopusta, zagotovi uresničevanje teh nalog v dogovoru z drugimi zdravniki v os
novni zdravstveni dejavnosti v istem kraju ali v njegovi neposredni bližini.

Osebni zdravnik je pooblaščen in dolžan tudi:

1. ugotavljati začasno zadržanost od dela;

2. napotiti zavarovano osebo na imenovanega zdravnika ali zdravstveno komisijo in invalidsko komisijo;

3. napotiti zavarovano osebo k zdravniku specialistu na ambulantno ali bolnišnično obravnavo na ustrezni ravni oziroma na konziliarne preglede k drugim zdravnikom na isti ravni;

4. predpisovati zdravila na recept;

5. predpisovati medicinsko-tehnične pripomočke v skladu z določili pravil;

6. prenašati na ustreznega specialista del pooblastil, kar zadeva zdravljenje, predpisovanje zdravil na recept, napotitev na nadaljnje specialistične preglede oziroma v bolnišnico;

7. napotiti k pooblaščenim specialistom za predpisovanje medicinsko-tehničnih pripomočkov v skladu s pravili;

8. odrejati prevoze z reševalnimi in drugimi vozili ter ocenjevati in potrditi njihovo nujnost, razen v primerih, ko je bila zavarovana oseba odpuščena iz bolnišnice;

9. izstavljati zavarovani osebi obrazce za povračilo potnih stroškov in drugih potrdil v skladu s pravili;

10. zbirati in hraniti dokumentacijo o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, o njenem zdravljenju pri drugih izvajalcih, o zadržanosti od dela zaradi bolezni in poškodb ter zaradi nege, predpisanih zdravilih na recept, prejetih pripomočkih in o zdravljenju na domu.

Ob odsotnosti zdravnika pacienti velikokrat prihajajo v ambulanto za nujno medicinsko pomoč zaradi storitev, ki bi jih morali opraviti pri izbranem ali nadomestnem zdravniku. Ambulanta za nujno medicinsko pomoč je namenjena samo za nujno zdravljenje.

Nujno zdravljenje vključno z nujno medicinsko pomočjo obsega:

- nujne in neodložljive zdravstvene storitve za ohranitev življenjsko pomembnih funkcij, zaustavljanje večjih krvavitev in oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali življenjskih funkcij ter antišok terapij;

- zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo;

- zdravljenje zastrupitev;

- storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje;

- zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama;

- nujne prevoze z reševalnimi vozili;

- zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinei;

- medicinske pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinei in sicer v obsegu, kot ga določajo pravila.

Tudi v času dopustov si zaposleni v ZD želimo, da bi bili pacienti z našimi storitvami čim bolj zadovoljni. Nesporazumi o tem, kje uveljavljati svoje pravice po zagotavljanju zdravstvene oskrbe, so velikokrat vzrok slabe volje in nesporazumov. Pozanimajte se, kdaj je vaš zdravnik na dopustu, kdo ga v času njegove odsotnosti nadomešča in kdaj obiščemo ambulanto za nujno medicinsko pomoč.

Veliko lepih, zdravih počitniških dni, brez poškodb in zdravstvenih težav vam želim!

Direktorica ZD Slovenska Bistrica
Jožica Lešnik Hren, dr.med.,spec.šol.med.


 
 

 

Službe zdravstvenega doma
 
Splošne ambulante
Fizioterapija
Nevrolog
Dispanzer medicine dela, prometa in športa
Antikoagulantna ambulanta
Nevrofizioterapija
Ambulanta za ultrazvok
Splošna ambulanta
Delovna terapija
RTG diagnostika
Služba varstva žensk, otrok in mladine
Šolski dispanzer
Dispanzer za ženske
Dispanzer za mentalno zdravje
Razvojna Ambulanta
Otroški dispanzer
Ostale službe
Zobozdravstvena služba
Reševalna služba
Patronažna služba
Uprava
Laboratorij
Farmacevtski svetovalec
Center za krepitev zdravja
Mrliško pregledna služba
Zdravstvene postaje
Poljčane
Pragersko
Zasebni zdravniki na lokaciji Partizanska v Slov. Bistrici
Zasebni zdravniki
 
Statistika
števec obiskov:
1779014
Danes smo:
23.8.2019 - 5:4:14
 
 
  eNaročanje
 
 
 
Domov -+- Službe zdravstvenega doma -+- Kontakti-Lokacija -+- Aktualno -+- FAQ -+- Kazalo -+- Izmenjava povezav

©2012 Zdravstveni dom Slov. Bistrica | vse pravice pridržane | Strani ureja Silva Studen