Logotip Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 
Zdravstveni dom - naslovnica Službe zdravstvenega doma Kontakt-lokacija Aktualno FAQ
iso 9001:2000 logotip
 
Pacientove pravice
[03.03.2009 - Število ogledov: 13166]
  Postopek obravnave nesporazumov in kršitev pacientovih pravic

Spoštovani pacienti!

Če boste med zdravstveno oskrbo nezadovoljni z njenim izvajanjem ali odnosom zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca, vam Zakon o pacientovih pravicah omogoča takojšno odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi.
Pacientove pravice opredeljujejo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja in Zakon o pacientovih pravicah ( Uradni list RS št.15/2008 ).
Z zakonom je predvideno imenovanje zastopnikov pacientovih pravic in ustanovitev Komisije republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.
Pritožba v zvezi z obravnavo pacienta v Zdravstvenem domu se po zakonu imenuje ZAHTEVA ZA PRVO OBRAVNAVO.
V ZD Slovenska Bistrica je pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo:
Jožefa Lešnik Hren,dr.med.,spec.
direktorica ZD Slov. Bistrica, vsak delovni dan med 7,00 in 8,00 uro osebno ali po telefonu 02 843 27 31 ali na elektronski naslov: jozefa.lesnik-hren@zd-sb.si

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

Kako vložim prvo zahtevo?

Prvo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko podate ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi izvajalca.

Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati:
 • osebno ime in priimek,
 • naslov,
 • kontaktne podatke pacienta,
 • opis domnevne kršitve,
 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,
 • čas in kraj domnevne kršitve,
 • morebitne posledice domnevne kršitve ter
 • morebitni predlog za rešitev sporne zadeve
 • datum zahteve in podpis pacienta

Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan.

Potek obravnave

Pristojna oseba lahko po prejemu popolne zahteve:
 • zahtevi v celoti ugodi,
 • napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo, pristojni državni organ ali najbližjega zastopnika, če se zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja,
 • ustavi postopke, če pacient zahtevo umakne,
 • pisno povabi pacienta na ustno obravnavo.

Če vas pristojna oseba povabi na ustno obravnavo, bo opravila pogovor z vami in udeleženim zdravstvenim delavcem oziroma sodelavcem, ki lahko pojasni okoliščine obravnavane kršitve. Na pogovor se lahko povabi tudi drugega strokovnjaka, ki ima potrebna znanja s področja kršitve, lahko pa se opravi še pregled zdravstvene dokumentacije. O poteku ustne obravnave se sestavi zapisnik. Namen ustne obravnave je predvsem sklenitev dogovora o načinu rešitve spora. Če dogovor ne bi bil sklenjen, vas bo pristojna oseba poučila o možnosti vložitve zahteve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Druga obravnava kršitve pacientovih pravic

Če v prvi obravnavi ne pride do razrešitve spora, lahko zahtevate varstvo v okviru druge obravnave pri Komisiji RS za varstvo pacientovih pravic na Ministrstvu za zdravje, RS, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Pri uresničevanju vaših pravic se lahko kadarkoli obrnete na zastopnika pacientovih pravic.

Zastopnik vam lahko pomaga tako, da:
 • vam na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so vam te kršene,
 • vam poda konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve,
 • vam pomaga pri vlaganju pravnih sredstev,
 • vam nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po Zakonu o pacientovih pravicah,
 • za vas opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
 • vas napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali na pristojni državni organ,
 • v okviru vašega pooblastila vlaga pravna sredstva in daje predloge, pojasnila in druge izjave v vašem imenu in v vašo korist za hitro in uspešno rešitev spora.
 • Delo svetovanja, pomoči in zastopanje zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Če menite, da so kršene vaše pravice v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega varstva, se lahko obrnete na Zavod za zdravstveno zavarovanje, Sodna ulica 15, 2000 Maribor.

Zaradi domnevno nestrokovnega ravnanja in odnosa zdravnikov lahko pišete na Zdravniško zbornico Slovenije, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Zaradi domnevno nestrokovnega ravnanja in odnosa na področju zdravstvene nege lahko pišete na zbornico Zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ob železnici 30, 1000 Ljubljana.

Če menite, da so vam bile kršene pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, lahko vložite pritožbo pri Informacijski pooblaščenki, Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana.


Zastopniki pacientovih pravic

MARIBOR

Vlasta Cafnik
prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor
Ljubljanska ulica 4/II
2000 Maribor
tel. številka: 02/333 12 64
E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si
gsm: 051 217 424

Uradne ure:
torek od 14:00 do 18:00
sreda od 8:00 do 12:00
četrtek od 8:00 do 12:00


Adela Postružnik
prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor
Ljubljanska ulica 4/II
2000 Maribor
tel. številka: 02/333 12 63
E-pošta:adela.postruznik@nijz.si
gsm: 030 464 204

Uradne ure:
ponedeljek od 11:00 do 18:00
sreda od 9:00 do 14:00

Kontaktni podatki za naročanje:
Tel. številka: 041 681 304
Ponedeljek in sreda od 8:00 do 12:00


____________________________________


LJUBLJANA

dr. Majda Zorec Karlovšek
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana,
Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel. številka: 01/ 542 32 85
E-pošta: majda.zorec.karlovsek(at)zzv-lj.si

Uradne ure:
Ponedeljek od 15:00 do 19:00
Sreda od 14:30 do 18:30
Četrtek od 14:30 do 18:30

OPOZORILO: V mesecu decembru 2010 (od vključno 1. 12. do vključno 31. 12.) bo ga. Zorec
Karlovšek odstona ob ponedeljkih in sredah. Uradne ure bo imela samo ob četrtkih.

Duša Hlade Zore
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana,
Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel. številka: 01/ 542 32 85
E-pošta: dusa.zore(at)zzv-lj.si

Uradne ure:
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 8:00 do 13:00


Melina Omrzel Petek
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana,
enota Zasavje
Novi dom 11
1430 Hrastnik
Tel. številka: 03/ 56 46 471
E-pošta: melina.omrzel.petek(at)zzv-lj.si

Uradne ure:
Ponedeljek od 14:00 do 20:00
Torek in sreda od 17:00 do 20:00


_________________________________

MURSKA SOBOTA

Vilijan Ortar
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota,
Arhitekta Novaka 2b,
9000 Murska Sobota
Tel. številka: 02/ 534 15 50, 041/ 984 900
E-pošta: vilijanortar(at)pp-ms.si

Uradne ure:
Ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8:00 do 14:00
Sreda od 13:00 do 17:00


_________________________________

NOVA GORICA

Marjan Petrič
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica
Vipavska cesta 13
5000 Nova Gorica
Tel. številka: 05/ 333 13 78 in 051 331 508
E-pošta: marjan.petric(at)zzv-go.si

Uradne ure:
Torek od 9:00 do 15:00
Sreda od 10:00 do 16:00


_________________________________

CELJE

Mag. Biserka Inkret
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Celje
Ipavčeva 18
3000 Celje
Tel. številka: 03/ 42 51 161
E-pošta: biserka.inkret(at)zzv-ce.si

Uradne ure:
Ponedeljek in sreda od 12:00 do 19:00
Torek in četrtek od 10:00 do 17:00


_________________________________

KRANJ

dr. Zlata Remškar
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj
Gosposvetska ulica 12
4000 Kranj
E-pošta: zlata.remskar(at)zzv-kr.si

Uradne ure:
Torek in četrtek od 14:00 do 20:00

Tel. številka za naročanje:
04/ 201 71 09 oz. 04/ 189 34 95
Torek in četrtek od 14:30 do 16:00


_________________________________

RAVNE NA KOROŠKEM

Stanka Vauh
Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem
Ob Suhi 5b
2390 Ravne na Koroškem

Uradne ure:
Ponedeljek in torek od 14:00 do 20:00

Telefonska številka za naročanje:
02/ 870 56 15
041 624 164
E-pošta: zastopnikpp(at)zzv-ravne.si

_________________________________

NOVO MESTO

Robert Sotler
Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto
Mej vrti 5
8000 Novo mesto
Tel. številka: 051 385 485
E-pošta: zastopnik.pacientov(at)gmail.com


Uradne ure:
Ponedeljek ob 18:00 do 21:00
Sreda od 15:00 do 20:00

Uradne ure po telefonu in naročanje:
Ponedeljek in sreda od 7:00 do 9:00 in v času uradnih ur.

OPOZORILO: Uradne ure g. Sotlerja navedene zgoraj veljajo od 1. 1. 2011.

_____________________________________

KOPER

Jožica Trošt Krušec, mag. prava
Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Koper
Vojkovo nabrežje 4A
6000 Koper
Tel. številka: 041 667 501
E-pošta: zastopnica.pacienta(at)guest.zzv-kp.si

Uradne ure:
Sreda od 15:30 do 21:30
Petek od 14:30 do 21:30

Uradne ure po telefonu na tel. številki 041 667 501
Ponedeljek, torek in četrtek od 18:00 do 20:00

Tel. številka za naročanje: 05/ 66 30 809
Od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00
LJUBLJANA

Mirjana Becele
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana,
Zaloška 29, Ljubljana
Tel. številka: 01/ 586 39 30

Uradne ure:
Torek od 13:00 do 17:00
Sreda od 8:00 do 16:00


MURSKA SOBOTA

Viljan Ortar
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota,
Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota
Tel. številka: 02/ 534 15 50

Uradne ure:
Ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8:00 do 12:00
Sreda od 13:00 do 17:00

NOVA GORICA

Marjan Petrič
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica
Vipavska cesta 13
Rožna Dolina
5000 Nova Gorica
Tel. številka: 040 616 713 in 041 366 827

Uradne ure:
Torek in četrtek od 9:00 do 13:00
Sreda od 12:00 do 16:00

CELJE

Alja Verbič
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Celje
Ipavčeva 18
3000 Celje
Tel. številka: 03 42 51 161
E-pošta: alja.verbic(at)zzv-ce.si

Uradne ure:
Torek, sreda in četrtek od 15:30 do 19:30


 
 

 
organi zavoda
Javna naročila
 
03.09.2019
Izvajanje zobotehničnih storitev Izvajanje zobotehničnih storitev +
12.07.2019
VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL VW VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL VW +
02.07.2019
Nakup vozil Nakup vozil +
02.07.2019
Nakup zdravil Nakup zdravil +
23.05.2019
Nakup pogonskega goriva Nakup pogonskega goriva +
22.02.2019
Nakup materiala za OZV po sklopih Nakup materiala za OZV po sklopih +
22.02.2019
Nakup laboratorijskega materiala po sklopih Nakup laboratorijskega materiala po sklopih +
Informacije javnega značaja
 
19.08.2019
Pacientove pravice Postopek obravnave nesporazumov in kršitev pacientovih pravic +
08.03.2019
Program dela in finančni načrt za leto 2019 Program dela in finančni načrt za leto 2019 +
08.03.2019
Letno poročilo 2018 Letno poročilo 2018 +
28.02.2018
Poslovni načrt ZD Slov. Bistrica za leto 2018 Poslovni načrt ZD Slov. Bistrica za leto 2018 +
28.02.2018
Letno poročilo 2017 Letno poročilo 2017 +
29.05.2018
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Pooblaščena oseba za varstvo podatkov +
22.01.2018
Politika kakovosti zavoda Politika kakovosti zavoda +
13.03.2017
Letno poročilo 2016 Letno poročilo 2016 +
28.12.2016
Izbira osebnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika Izbira osebnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika +
22.12.2016
Statut Zdravstvenega doma Statut Zdravstvenega doma: Ime zavoda je: ZDRAVSTVENI DOM, SLOVENSKA BISTRICA ... +
Novosti-aktualno
 
 
11.09.2019
VPRAŠALNIK VPRAŠALNIK - Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo +
02.09.2019
OTVORITEV NOVIH PROSTOROV OTVORITEV NOVIH PROSTOROV +
18.10.2018
Cenik samoplačniških zdravstvenih potrdil Cenik samoplačniških zdravstvenih potrdil +
Statistika
števec obiskov:
1800210
Danes smo:
21.9.2019 - 15:0:39
 
 
 
eNaročanje
 
 
Domov -+- Službe zdravstvenega doma -+- Kontakti-Lokacija -+- Aktualno -+- FAQ -+- Kazalo -+- Izmenjava povezav

©2012 Zdravstveni dom Slov. Bistrica | vse pravice pridržane | Strani ureja Silva Studen