Logotip Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 
Zdravstveni dom - naslovnica Službe zdravstvenega doma Kontakt-lokacija Aktualno FAQ
iso 9001:2000 logotip
 
Patronažna služba

Tel. : 02 843 27 37; 02 843 27 57
email : patronaza@zd-sb.si

DSC 0814

Milena Gajšt, v.m.s. - odgovorna medicinska sestra v patronaži
Katja Babič, dipl.m.s.
Anja Auda, dipl.m.s.
Brigita Bauman,v.m.s.
Bernarda Leber Bedrač, dipl.m.s.
Darinka Ratej,sms
Jerica Rebernak,v.m.s.
Silva Smogavec, dipl.m.s.

Irena Hauptman, bolničarka
Vera Veber,bolničarka


ORDINACIJSKI ČAS:
Pon. Tor. Sre. Čet. Pet. sobota, nedelja in prazniki
7.30-15.00 7.30-15.00 7.30-15.00 7.30-15.00 7.30-15.00 7.30-15.00

Odmor med delom od 10:00 do 10:30 ure

POPOLDANSKA PRIPRAVLJENOST
vsak dan od 15:00 do 20:00 ure.
Za čas dežurstva in popoldanske pripravljenosti smo dosegljive na telefon 041/653 352PATRONAŽNA DEJAVNOST:

Patronažna dejavnost je organizirana na primarni ravni ZD Slovenska Bistrica, v okviru osnovnega zdravstvenega varstva. Je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Med temi izpostavlja skupine posameznikov, ki so zaradi bioloških lastnosti, določenih obolenj ali neprilagodljivosti na novo okolje in razmere, še posebej občutljivi in nujno rabijo pomoč patronažne medicinske sestre.
Dejavnost patronažne službe se izvaja na pacientovem domu, v lokalni skupnosti in v zdravstvenem domu, s pomočjo preventivnih in kurativnih storitev, ki jih izvaja patronažna medicinska sestra kot nosilka zdravstvene nege v patronažnem varstvu.

Patronažna dejavnost je organizirana polivalentno in vključuje:
- zdravstveno- socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti,
- zdravstveno nego otročnice in novorojenčka,
- zdravstveno nego bolnika na domu.


Patronažno dejavnost izvajamo na področju občin Slovenska Bistrica in Makole, v času dežurstva in popoldanske pripravljenosti pa tudi na območju občine Poljčane.


Preventivno patronažno varstvo obsega:
- patronažne obiske pri novorojenčku in dojenčku v prvem letu starosti
- patronažni obisk pri otroku v drugem in tretjem letu;
- patronažni obisk pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 5 do 25 let, če so ti v domači oskrbi;
- patronažni obisk pri nosečnici;
- patronažni obisk pri otročnici;
- patronažni obisk zavarovane osebe, stare nad 25 let:
" bolniki, ki imajo aktivno tuberkulozo,
" bolniki, ki imajo mišične in živčno-mišične bolezni,
" paraplegiki in tetraplegiki,
" bolniki, ki imajo multiplo sklerozo, cerebralno paralizo,
" osebe z motnjami v razvoju,
" invalidi,
" bolniki, ki imajo kronične bolezni, so osameli in socialno ogroženi


Zdravstvena nega pacienta na domu:
se načrtuje in izvaja na podlagi delovnega naloga, ki ga izda osebni zdravnik pacienta.
Za nova naročila, ki prispejo na sedež patronaže do 8.00 ure zjutraj bodo opravljena še isti dan. naročila prispela po 8.00 uri bodo realizirana naslednji dan.

CILJI PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE
- fizično, duševno, duhovno in socialno zdravje ter dobro počutje v socialnem in ekološkem okolju,
- ohranjeno in izboljšano zdravje,
- zdrav način življenja,
- zdravo okolje in izboljšano okolje,
- povečan človekov potencial za samopomoč in sosedsko pomoč,
- zmanjšano zbolevanje,
- preprečene ali zmanjšane posledice bolezni in dejavnikov tveganja in
- prepoznane človekove fizične, duševne, duhovne, kulturne in socialne potrebe v času zdravja in bolezni, človekove nezmožnosti in umiranja
(Rajkovič,Šušteršič, 2000).Službe zdravstvenega doma
 
Splošne ambulante
Fizioterapija
RTG
Nevrolog
Dispenzer medicine dela, pometa in športa
Antikoagulantna ambulanta
Nevrofizioterapija
Ambulanta za ultrazvok
Splošna ambulanta
Delovna terapija
Služba varstva žensk, otrok in mladine
Šolski dispanzer
Dispanzer za ženske
Dispanzer za mentalno zdravje
Razvojna Ambulanta
Center za krepitev zdravja
Otroški dispanzer
Ostale službe
Zobozdravstvena služba
Reševalna služba
Patronažna služba
Uprava
Laboratorij
Farmacevtski svetovalec
Zdravstvene postaje
Poljčane
Pragersko
Zasebni zdravniki na lokaciji Partizanska v Slov. Bistrici
Zasebni zdravniki
 
Statistika
števec obiskov:
1570876
Danes smo:
14.11.2018 - 10:17:38
 
 
  eNaročanje
 
 
 
Domov -+- Službe zdravstvenega doma -+- Kontakti-Lokacija -+- Aktualno -+- FAQ -+- Kazalo -+- Izmenjava povezav

©2012 Zdravstveni dom Slov. Bistrica | vse pravice pridržane | Strani ureja Silva Studen